สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม The 1st International Conference Simulation@MOF โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

Page View : 332