สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมพบปะคณะนักลงทุนอาวุโสจาก citi group ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

Page View : 263