สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ Mr.David Barwick หัวหน้าสำนักประจำสำนักงาน Market News International (MNI) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและสัมภาษณ์ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม

Page View : 250