สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมพิธีทำบุญ พิธีโหรพราหมณ์บวงสรวง ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 141 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

Page View : 337