สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมีนาคม และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 และการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2559 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

Page View : 344