สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง (ASEAN Finance Deputies' Meeting: AFDM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting : AFCDM) ณ ศูนย์การประชุม National Convention Center กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

Page View : 328