สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปแก่รายการข่าวค่ำสุดสัปดาห์ ในหัวข้อมาตรการที่สำคัญของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 19.20 น. - 20.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

Page View : 252