สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการ SMEs Spring Up เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณห้อง World Ballroom B ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลเวิลด์

Page View : 334