สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย - ยุโรป (Asia - Europe Finance Ministers’ Meeting: ASEM FinMM) ครั้งที่ 12 โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

Page View : 340