สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม ณ อาคารสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

Page View : 325