สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการค้า ณ เมืองชายแดน (Border Trading Town) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

Page View : 319