สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แถลงข่าวประกาศยุทธศาสตร์ดึงแรงงานนอกระบบ ออมสบาย ได้บำนาญ ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2559

Page View : 328