สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ Mr. Hiroshi Watanabe (President of Institute for International Monetary Affairs) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

Page View : 315