สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    การประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนกระทรวงการคลังคุณธรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษการพัฒนาองค์กรคุณธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม ในโครงการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนกระทรวงการคลังคุณธรรม โดยมีนายนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

Page View : 349