สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยการร่วมร้องเพลงชาติไทย กล่าวปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง

Page View : 337