สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน เป็นวิทยากรในงานวันนักการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 (Marketing Day 2016) เรื่อง "เส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0" ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

Page View : 333