สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

Page View : 295