สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

Page View : 81