สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงิน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องนวัตกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้จัดกิจกรรมจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Page View : 361