สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินกิจการ ของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และให้คำแนะนำปรึกษา จำนวน 3 ราย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2566

Page View : 237