สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดกิจกรรมจิตอาสา ให้ความรู้และการป้องกันยุงลาย ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

Page View : 234