สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเงินบริจาคสนับสนุน “โครงการช่วยน้องให้มองเห็น” มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละบาท สศค.) เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

Page View : 189