สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประชุม FPO VIRTUAL TOWN HALL ครั้งที่ 10 กับบุคลากร สศค. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

Page View : 252