สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

Page View : 216