สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุภัค ไชยวรรณ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมองค์กรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Management Programme) ในชื่อรายการ Local Reach เอื้อมลึก ถึงภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ภายใต้แนวคิด "ถอดบทเรียนประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทย" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกรชื่อดังและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โลก มาถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าว ณ ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

Page View : 185