สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุภัค ไชยวรรณ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ 90 ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

Page View : 148