สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับกองทุนสวัสดิการภายใน สพพ. เพื่อนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของ สพพ. ส่วนหนึ่ง และจะนำเงินอีกส่วนไปบริจาค เพื่อการสาธารณะประโยชน์และการสาธารณะกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ปีที่ 18 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

Page View : 140