สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2566 แด่ท่านนริศ ชัยสูตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566

Page View : 334