สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมอวยพรปีใหม่ 2566 แด่ท่านสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

Page View : 306