สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สศค. ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ ระดับดีเลิศ 2.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดีเด่น 3.รางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง (ด้านการบัญชีภาครัฐ) 4.รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ระดับต้น จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ช่องทาง facebook ของกรมบัญชีกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

Page View : 377