สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และพบปะข้าราชการใหม่ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

Page View : 168