สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประชุม FPO VIRTUAL TOWN HALL ครั้งที่ 7 กับบุคลากร สศค. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

Page View : 173