สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

Page View : 246