สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุน ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารและการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับ "ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 57 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

Page View : 250