สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

Page View : 163