สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการหารือทวิภาคีระหว่าง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับนายพูทะนูเพ็ช ไสสมบัด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงความร่วมมือ ในภูมิภาคของทั้งสองประเทศ ในห้วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 55 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

Page View : 102