สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อบูรณะโบสถ์และซ่อมแซมห้องน้ำพระสงฆ์ วัดหมูสี ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคาระห์ครบรอบ 69 ปี ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

Page View : 355