สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสบทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 58 ปี ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

Page View : 325