สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Joint Working Group for the Development of Japan-Thailand Financial Cooperation (JWGF Japan-Thai) ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

Page View : 313