สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนัก เรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

Page View : 312