สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ สศค. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้แก่ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ในวันสถาปานากรมสรรพสามิต ครบรอบ 85 ปี ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

Page View : 302