สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมเรื่อง การพิจารณากำหนดมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

Page View : 299