สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อหารือภาวะเศรษฐกิจไทยประจำปี 2560 ตามพันธะข้อ 4 แห่งข้อตกลงของ IMF (Article IV Consultation) ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

Page View : 320