สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมกราคม ปี 2560 และรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมกราคม ปี 2560 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

Page View : 281