สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการประกันข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Page View : 292