สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชนภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

Page View : 296