สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับตลาดทุนไทย ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

Page View : 300