สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการเขียนสุนทรพจน์” โดยวิทยากร คุณอิศร ปกมนตรี อดีตเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

Page View : 209