สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

Page View : 324