สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

Page View : 298